„Каруна“ и „Усуи Рейки“ терапия

 

Рейки е японска техника за релаксация и намаляване на стреса, която също така насърчава самоизцеляването на организма. Тя се прилага чрез  „полагане на ръце“ и се основава на идеята, че някаква невидима „жизнена  енергия“ тече през нас и е това, което е причина да бъдем живи. Ако нечия „жизнена  енергия“ е ниска, тогава ние  по-вероятно да се разболеем или да се чувстваме под стрес, но ако тази енергия е висока, ние можем да сме щастливи и здрави.

Думата Рейки се състои от две японски думи – „Rei”, което означава „Бог на мъдростта или космически разум“ и „КИ”, което е „жизнената сила – енергия“. Така „Рейки” всъщност е „духовно управляване на  виталната енергия.“

Лечението се чувства като прекрасна нежна проблясваща енергия, която протича през и около вас. Рейки разглежда целия човек, включително тялото, емоциите, ума и духа, създава  много положителни ефекти, които включват релаксация и чувства на омиротвореност, сигурност и благополучие.

Много хора  съобщават за чудотворни резултати. Рейки е прост, естествен и безопасен метод за духовно изцеление и самоусъвършенстване, който всеки може да използва. Той е бил ефективен и в превенцията на почти всички известни заболявания  и винаги създава благотворен ефект. Той също така работи заедно с всички други медицински или терапевтични техники за облекчаване на страничните ефекти и насърчаване на възстановяване.


40-50 минути – 60 лева